Vidareutbildningskurser

Akut kornea

Tid: 23/8 kl.11.00 – 12.30

Kursansvarig: Berit Byström, Norrlands universitetssjukhus, Umeå
Övriga föreläsare: Per Montan, Emma Nivenius och Branka Samolov, S:t Eriks Ögonsjukhus, Stockholm och Wolf Wonneberger, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

Kursen ger en översikt över de akuta tillstånd som kan drabba hornhinnan såväl utifrån i form av infektioner, trauman och operationer som inifrån i form av inflammationer, ofta kopplade till systemsjukdomar. Dessutom utlovas ett par exotiska fall av sällan skådat slag.

Många droppar små – eller räcker det med få?

Tid: 23/8 kl.13.30 – 15.00

Kursansvarig: Christina Lindén, Umeå universitet, Umeå
Övriga föreläsare: Sofia Mattsson, apotekare och universitetslektor i farmaci, Umeå universitet

BKursen vänder sig till allmänoftalmologer som vill ha en uppdatering av medicinsk behandling av glaukom. Läkemedelsgrupper, preparat, verkningsmekanismer, effekter och bieffekter, principer för behandling gås igenom. Dessutom får du veta vilka krav som ställs på ögondroppar, generika och utbyte. Och lite annat smått och gott.

For your eyes only: systemisk immunosuppression för patienter med inflammatoriska tillstånd i ögat

Tid: 23/8 kl.15.30 –17.00

Kursansvarig: Fatima Pedrosa Domellöf, Umeå universitet, Umeå
Övriga föreläsare: Catharina Eriksson, reumatolog, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Kursen vänder sig till ögonläkare som behandlar patienter med inflammatoriska tillstånd i ögat som kräver systemisk behandling, med tyngdpunkt på uveiter. Vi går igenom de vanligaste preparaten, vilka undersökningar som måste göras innan behandlingen kan startas, hur vi följer upp patienterna, behandlingsstrategier, behandlingstrappor, komplikationer, samt duration av behandlingen.

Bakre segmentkirurgi för icke-kirurger

Tid: 23/8 kl.11.00 – 12.30

Kursansvarig: Mikael Andersson, Norrlands universitetssjukhus, Umeå
Övriga föreläsare: Guy Shanks, Universitetssjukhuset Örebro; Gunnar Jakobsson, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Mölndal; Joakim Thylefors, Skånes Universitetssjukhus; Louise Bergman, S:t Eriks Ögonsjukhus; Daniel Kjellgren, Norrlands universitetssjukhus

Kursens mål är att gå igenom indikationerna för vitrektomi vid ett axplock av sjukdomar som drabbar ögats bakre segment, samt vad man bör tänka på vid postoperativ uppföljning på hemorten. Kursen avslutas med en paneldiskussion mellan föreläsarna som representerar Sveriges olika regioner där förutsättningarna för preoperativa förberedelser och eftervård kan variera.

Keratokonus

Tid: 23/8 kl.13.30 – 15.00

Kursansvarig: Anders Behndig, Umeå universitet, Umeå

Kursen handlar om hornhinnesjukdomen keratokonus. I kursen ingår epidemiologi, patogenes, klinisk bild, diagnostik, uppföljning och behandling (kirurgi, CXL). Exempel från modern forskning varvas med gamla sanningar kring denna välkända men ändå mystiska sjukdom.

Konjunktivala tumörer

Tid: 23/8 kl.15.30 – 17.00

Kursansvarig: Charlotta All-Eriksson och Stefan Seregard, S:t Eriks Ögonsjukhus

I konjunktiva kan många olika typer av neoplasier och reaktiva tumörliknande förändringar uppstå. Det är viktigt att kunna ställa rätt diagnos då vissa av dem kan ge upphov till dottertumörer och vara potentiellt livshotande för patienten. Merparten av förändringarna är dock godartade. Målet med kursen är att ge en översikt av de vanligast förekommande konjunktivala förändringarna och hur dessa ska behandlas och följas upp.

Sveriges Ögonläkarförenings Årsmöte 2017

Datum
23 augusti 2017
ST-program / Vidareutbildningskurs

24-25 augusti 2017
Huvudkonferens

Plats
Konferens:
Nolia
Signalvägen 3, Umeå

Bankett:
Kulturhuset Väven
Västra strandgatan 10, Umeå

              

            

Lokala organisationskommittén
Mikael Andersson
Fatima Pedrosa Domellöf
Christina Lindén
Anders Behndig
www.swedeye.org

Berit Byström
Gauti Jóhannesson
Eva Olofsson
Daniel Kjellgren

Kontakt

Akademikonferens
Box 7059 750 07 Uppsala
018-67 15 27 / 018-67 10 03
info@ogonarsmote2017.se