ST-dag

Försäkringsmedicin inom oftalmologin

Tid: 23/8 kl.11.00 – 12.30

Kursansvarig: Anders Behndig, Umeå universitet, Umeå
Övriga föreläsare: Per Sandkull

Kursen ger ST-läkaren kunskaper om att hantera försäkringsmedicinska frågor.

Med utgångspunkt i konkreta patientfall och praktisk intygsskrivning kommer begrepp som bl.a. sjukdom, skada, grundsjukdom, skadebetingade symptom, medicinsk invaliditet, försäkringsmedicinska tabellverket, kumulation, funktionsnedsättning, aktivitetsbegränsning, arbetsförmåga, samband och övervägande sannolikhet att belysas.
Exempel på lagar och föreskrifter inom det försäkringsmedicinska området kommer att ges.
Kursen tillgodoser mål b4 i målbeskrivningen från 2015. Kursintyg ges.

 

Diagnostik och behandling av våt AMD

Tid: 23/8 kl.13.30 – 15.00

Kursansvarig: Inger Westborg, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Övriga föreläsare: Kerstin Hallnäs, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Kursen kommer att ta upp diagnostik och behandling av våt AMD samt redovisa resultat och biverkningar av behandlingen.

 

Akut retina

Tid: 23/8 kl.15.30 –17.00

Kursansvarig: Daniel Kjellgren, Norrlands universitetssjukhus, Umeå
Övriga föreläsare: Annika Widegren, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Fallbaserad kurs för ST-läkare om akuta retinala tillstånd som t.ex. näthinneavlossning, blödningar, infektioner och allt annat förskräckligt som kan dyka upp på din jour.

Sveriges Ögonläkarförenings Årsmöte 2017

Datum
23 augusti 2017
ST-program / Vidareutbildningskurs

24-25 augusti 2017
Huvudkonferens

Plats
Konferens:
Nolia
Signalvägen 3, Umeå

Bankett:
Kulturhuset Väven
Västra strandgatan 10, Umeå

              

            

Lokala organisationskommittén
Mikael Andersson
Fatima Pedrosa Domellöf
Christina Lindén
Anders Behndig
www.swedeye.org

Berit Byström
Gauti Jóhannesson
Eva Olofsson
Daniel Kjellgren

Kontakt

Akademikonferens
Box 7059 750 07 Uppsala
018-67 15 27 / 018-67 10 03
info@ogonarsmote2017.se