Programöversikt


Miskovsky
Teg
Lustig+Rose
Ljungberg + Blomqvist
Haga
Showroom
Utomhus
Utställningshallen
Väven
Zonen
Grubbe
Ersboda
09:00
 
 
 
09:30
 
 
 
10:00
 
 
 
10:30
 
 
 
11:00
 
 
 
11:30
 
 
 
12:00
 
 
 
12:30
 
 
 
13:00
 
 
 
13:30
 
 
 
14:00
 
 
 
14:30
 
 
 
15:00
 
 
 
15:30
 
 
 
16:00
 
 
 
16:30
 
 
 
17:00
 
 
 
17:30
 
 
 
18:00
 
 
 
18:30
 
 
 
19:00
 
 
 
19:30
 
 
 
20:00
 
 
 
20:30
 
 
 
21:00
 
 
 
21:30
 
 
 
Länskataraktmöte
09:00-11:00
Efterutbildningskommittémöte
10:00-12:00
Registrering och kaffe
Utställningshallen
10:00-11:00
Försäkringsfall inom oftalmologin (för ST)
11:00-12:30
Anders Behndig; Per Sandkull; Tina Karmehag; Anna Erixon
Bakre segmentkirurgi för icke-kirurger (Vidareutbildningskurs)
11:00-12:30
MIkael Andersson; Guy Shanks; Gunnar Jakobsson; Joakim Thylefors; Louise Bergman; Daniel Kjellgren; Marcin Czajka
Akut kornea (Vidareutbildningskurs)
11:00-12:30
Berit Byström; Per Montan; Emma Nivenius; Branka Samolov; Wolf Wonneberger
Utställning och Lunch
Utställningshallen
12:30-13:30
Industrisymposium av Bayer AB: Patogenes vid Diabetiska Makulaödem
12:40-13:25
Carin Gustavsson
Industrisymp. Thea Nordic AB: Långsiktiga fördelar med konserveringsmedelsfri behandling, kopplat till EGS Guidelines
12:40-13:25
John Thygesen
Diagnostik och behandling av våt AMD (för ST)
13:30-15:00
Inger Westborg; Kerstin Hallnäs
Många droppar små – eller räcker det med få? (Vidareutbildningskurs)
13:30-15:00
Christina Lindén; Sofia Matsson
Keratoconus (Vidareutbildningskurs)
13:30-15:00
Anders Behndig
Kaffe och utställning
Utställningshallen
15:00-15:30
Akut retina (för ST)
15:30-17:00
Daniel Kjellgren; Annika Widegren; Agnieszka Lorenz
Konjunktivala tumörer (Vidareutbildningskurs)
15:30-17:00
Charlotta All-Eriksson; Stefan Seregard
For your eyes only: systemisk immunosuppression för patienter med inflammatoriska tillstånd i ögat (Vidareutbildningskurs)
15:30-17:00
Fatima Pedrosa Domellöf; Catharina Eriksson
Industrisymposium av AbbVie AB: The eyes may be windows of the spine
17:15-18:00
Dr Muhammad Haroon
Industrisymp av Allergan Norden AB: Hur stoppar vi snabb glaukomprogression?
17:15-18:00
Anders Heijl; Anders Bergström
Välkomstmingel i utställningshallen samt på Bildmuseet
Utställningshallen
18:00-22:00
Broarna runt – jogging för den morgonpigge
Utomhus
06:30-07:30
Frukost med experterna
Showroom
08:15-09:00
Berit Byström; Anders Behndig; Branka Samolov; Åsa Nilsson; Eva Larsson; Jonas Blohmé; Fatima Pedrosa Domellöf; Beatrice Peebo; Leif Tallstedt
Välkommen!
09:00-09:15
Gästföreläsning: The dual functions of the eye: Providing a sense of both space and time
09:15-10:00
Professor Russell Foster
Kaffe och utställning
Utställningshallen
10:00-10:30
Fria föredrag (retina, neuro)
10:30-12:00
Fria föredrag (kornea, lins, glaukom, barn, strab)
10:30-12:00
SWEDROP
12:00-13:00
Lunch och utställning
Utställningshallen
12:00-13:00
Industrisymposium av Alcon/Novartis: 3D visualization moving forward
12:10-12:55
Guy Shanks
Industrisymp av Santen Pharma AB: What can real world evidence reveal on fixed combinations in the treatment of glaucoma?
12:10-12:55
Lutz Pullinat
SPÖF
12:30-13:00
SOE-Föreläsning
13:00-13:45
Patrik Danielson
Ilmari Rendahlsföreläsning: Synpunkter och ögonöppnare
13:45-14:30
Bertil Lindblom
Postersession med Moderator. Kaffe och utställning
Utställningshallen
14:30-15:15
Symposium: Glaukomkirurgi – när, var, hur?
15:15-16:15
Gauti Jóhannesson; Anders Bergström; Marju Kuusik; Mario Economou
Diplomutdelning bästa poster och bästa fria föredrag
16:15-16:30
Årsmöte
16:30-17:15
SPUR
17:15-18:15
Kursgivarmötet
17:15-18:15
Bankett
Väven
19:00-23:59
Morgonutflykt till Umedalens Skulpturpark
Utomhus
06:45-08:00
Industrisymp av Topcon Scandinavia AB: New Developments in Swept Source OCT and Swept Source OCT Angiography
08:15-09:00
Dr. Carl Glittenberg
Erfarenheter från Moorfields Ögonsjukhus i Dubai
09:00-09:30
Beatrice Peebo
Kaffe och utställning
Utställningshallen
09:30-10:00
Symposium: Ögonsjukvård i övermorgon
10:00-11:15
Stefan Seregard; Carin Gustavsson; Anders Kvanta; Madeleine Zetterberg; Gauti Jóhannesson
Gästföreläsning: Retinal hemorrhages: does it mean this baby was shaken?
11:15-12:00
Professor Alex V. Levin
Lunch och utställning
Utställningshallen
12:00-13:00

              

            

Lokala organisationskommittén
Mikael Andersson
Fatima Pedrosa Domellöf
Christina Lindén
Anders Behndig
www.swedeye.org

Berit Byström
Gauti Jóhannesson
Eva Olofsson
Daniel Kjellgren

Kontakt

Akademikonferens
Box 7059 750 07 Uppsala
018-67 15 27 / 018-67 10 03
info@ogonarsmote2017.se