GÄSTFÖRELÄSARE 

Professor Russell Foster

Professor Russell Foster

Russell Foster är professor inom cirkadisk neurovetenskap vid Nuffield Laboratory of Ophthalmology vid universitetet i Oxford. Hans upptäckt på 90-talet av den tredje fotoreceptorn, den fotosensitiva retinala ganglioncellen, har gett oss kunskap om hur ljus styr vår dygnsrytm. Professor Fosters forskning handlar både om fotoreceptorernas roll för syn och dygnsrytm, och om hur sömncyklerna i hjärnan påverkar vårt beteende.

Professor Alex V. Levin

Professor Alex V. Levin

Alex V. Levin är dubbelspecialist inom pediatrik och oftalmiatrik. Han är verksamhetschef för Pediatric Ophthalmology and Ocular Genetics Service vid Wills Eye Hospital i Philadelphia där han arbetar med katarakt, glaukom och uveit hos barn, samt genetiska ögonsjukdomar. Professor Levin är även intresserad av medicinsk etik och är engagerad i frågor om barnmisshandel. Titeln på hans gästföreläsning är ”Retinal hemorrhages: does it mean this baby was shaken?”

Sveriges Ögonläkarförenings Årsmöte 2017

Datum
23 augusti 2017
ST-program / Vidareutbildningskurs

24-25 augusti 2017
Huvudkonferens

Plats
Konferens:
Nolia
Signalvägen 3, Umeå

Bankett:
Kulturhuset Väven
Västra strandgatan 10, Umeå

              

            

Lokala organisationskommittén
Mikael Andersson
Fatima Pedrosa Domellöf
Christina Lindén
Anders Behndig
www.swedeye.org

Berit Byström
Gauti Jóhannesson
Eva Olofsson
Daniel Kjellgren

Kontakt

Akademikonferens
Box 7059 750 07 Uppsala
018-67 15 27 / 018-67 10 03
info@ogonarsmote2017.se